như tiêu đề e nhận con e210l chạy tiếng việt up nhầm rom i9300 giờ k vào được recovery ae ai có rom up qua odin giúp e với thank mấy a rất nhiều ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]