như tiêu đề,em cài lại win 7 32,giờ mở ra nó báo không kết nối đuợc máy chủ.mong a/e giúp đỡ vơi ah.em cảm ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]