Vì chưa mua được hộp chạy phần mềm và cáp đa năng nên anh em nào biết chế cáp n1280 thì cho mình xin cái hình ảnh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]