Máy ban đầu ở android 4.0.4, em up file SphinX_760JB_V1_08FEB14 qua recovery xong giờ bật máy ko lên. nó hiện logo 2 lần rồi trắng màn. Đó có phải là máy bị lỗi EMMC rồi không ? có cách nào khắc phục ko ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]