Các bác chỉ em đường câu thẳng vào tụ chứ cáp bé quá ko tài nào câu đc. thanks các bác

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]