e đã tool lại máy nhưng vẫn treo logo và sập nguồn???
Chú ý : Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]