e nhận cây 5s rơi nước e đã sấy khô nhưng mic lại không được. các bác giúp e với e dagm cần gâ[p


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]