Như tiêu đề em nhận máy cắm sạc chỉ báo đầy 75% pin không lên hơn được nữa e đã đổi sạc đổi pin cắm sạc qa đêm mà vẫn vậy mong anh e đưa ra giải pháp giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]