POST 1: ROM.
Thông tin:


  1. Rom mới nhất của e330s E330SKSUCNB3
  2. Edit và Fix trên nền ROM Stock
  3. Flash bằng odin
  4. Rom đa ngôn ngữ
  5. Recovery gốc
  6. Root hoàn chỉnh, có SuperSU Pro.
  7. Xoá app Hàn, và ứng dụng knox, không còn ký tự hàn quốc.
  8. Fix tin nhắn vượt qua 160 kí tự bị chuyển qua mms, không giới hạn trang, không chia tin.
  9. Không lưu nhận, gửi tin nhắn trong...


Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]