mình chạy xong còn IPAD1 mà giờ không có ID IOS 5 ae ai có giúp mình tài khoản + mật khẩu với...mình chỉ còn tài khoản IOS mới thôi cảm ơn mọi người hi...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]