Sau đây là hướng dẫn fix lỗi com.android.vending của ch play.
1. down ch play 3.7 và com.android.vending.apk về
2. chép com.vending.apk vào data/data . dùng root xplore set quyền .
3. cài ch play 3.7
4. Reboot
5. hưỡng thụ . bạn nào bị lỗi trên thì làm theo cách này :d
Mình online đt nên chưa upload file đc , có gì tối mình up nha .
Download : and
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]