Như tiêu đề ace ai có file nạp qua Odin con này giúp e với ạ . Máy e up stock 4.4.2 thì lên, về stock 4.1.1 chỉ lên đến Galaxy Note 2 là đứng . ae ai có file hoặc ai rảnh build giúp e với ạ . E xin cảm ơn ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]