Bước 1 các bạn vào trang web sau :D :103:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bước 2 lấyRestrictionsPasswordKey - RestrictionsPasswordSal

- Bước 1: Backup iphone = itunes
- Bước 2: Download Ibackupbot : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] và Key:

name: ce4arab
code: 571F426DAE04878AEB753B2C6354481405C440E5 E97F34C56823E8F2184FB4F
- Bước 3: Mở file backup đó bằng iBackupbot và vào đường dẫn sau:
- HomeDomains/Libary/Preferences/com.apple.restrictionspassword.plisttìm 2 dòng gạch chân
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

Bước 4: Paste thông tin và decrypt vào và bấm vào Search for code. Đây là code brute force pass giới hạn nhanh nhất từ trước giờ. Thời gian decrypt pass số lớn hay số nhỏ chỉ khoảng 5-7 giây là được

- Bước 5: Sau khi nhận được pass giới hạn ta có thể tắt nó một cách nhanh chóng mà không cần phải restore.

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]