Hôm nay mình nhận đc Con J2 mất míc, mà ko có míc thay. Nhìn ns giông giống míc của iphone 4, nhưng nhỏ hơn . Lắp vào chạy lại ok chứ. Ae gặp cứ thê mà thay ko cần câu kẹo. Ai biết rồi đừng chém em...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]