Stock rom mới nhất Korea N920L N920LKLU2BPB1 6.0.1



[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Model [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model name Galaxy Note5
Country Korea (LG Uplus)
Version Android 6.0.1
Changelist 110166628
Build date Mon, 01 Feb 2016 17:54:05 +0000
Product code [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PDA N920LKLU2BPB1
CSC N920LLUC2BPB1

Link:...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]