em vừa nhận cây samsung s7560 hiễn thị như hình này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
em đã chạy và khôi phục hết rồi mà cũng ko được mấy ah ơi , nhờ anh em chỉ giúp .thank.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]