Thêm Một Kèo Cuối Ngày ! Tiếp Tục Free File Đến Anh Em ! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom Việt Hoá Galaxy Note 4 Canada SM-N910W8 5.1.1 Base COI4.

Thông Tin Bản Rom :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Rom được Việt Hóa tầm 95% trên nền Stock N910W8VLU1COI4. Handreset Không mất Tiếng Việt.
* Đã Add sẵn Root (Super Su v2.52) & TWRP Recovery 2.8.1.0 Tiện cho anh em Mod miết, Hack King này nọ...
* Xóa Triệt để Knox, App nhà Mạng &...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]