iPhone 5s sọc màn hình test thử màn hình cho kết quả không có gì thay đổi
Tình trạng máy ban đầu mở nguồn xanh màn hình,rồi chuyển qua sọc chỉ đỏ,và tiếp theo sọc như hình dưới
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Tháo máy ra kiểm tra đã thấy đồng bọn làm tơi tả :D
Đo đạc sơ khảo thấy không chạm đâu
Khò nhấc ic cảm ứng U15 ra thấy lên màn ok nghĩ ngon cơm dòi :D

Alo báo giá khách gật gù ngay thay ic cảm ứng U15 và cái kết thật bất ngờ trở về trạng thái ban đầu >:)

Banh sách ra đo kỹ lại phát hiện C321 chạm thay Tụ khác chính thức done

Chụp lại post chia sẻ cho ace sau gặp làm cho nhanh :run:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]