lúc trước mình có bán cho khách cây 5s qt mang Sprint ! giờ bị đòi active ! mình active thi báo sim không đúng ! lấy sim Sprint bỏ vào active ok ! nhưng vừa ra màn hình chinh thì đòi active lại ! mình check IME nó không báo là lock hay qt ! các bác có ai găp như em xin giup với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]