Nếu chi phí Sơn lại xe và chất lượng sơn làm khách hàng lo lắng.

Toyota Hung Vuong đã có giải pháp cho khách hàng: - Xe sơn trực tiếp từ nhà máy Toyota Việt Nam: MIỄN PHÍ.

Áp dụng cho các dòng xe mới: Vios J, Vios E, Innova J, Innova E.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]