Root unlock Galaxy S6 G920A G925A G928A android 5.1.1 lấy liiền.

--Trước đây chưa có thể root G920A G925A và G928A đang chạy android 5.1.1 nếu unlock phải chờ 1-3 ngày,Thì bây giờ unlock và root ngồi đợi lấy liền không phải chờ lâu.

--Nếu Quý khách cần root unlock lấy liền thì liên hệ ngay với chúng tôi,hiện tại rất ít nơi root được 3 model Samsung S6 của AT&T chạy android 5.1.1.

-- Root Galaxy S6 G920A 5.1.1

-- Root Galaxy S6 Edge...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]