Mấy hôm nay ngồi test kèo mất boot 520 ( RM-914 ), 520 mất boot có nhiều trường hợp khác nhau. Nay mình chỉ nói riêng pan bệnh mất boot bấm nguồn chỉ rung chứ áp dụng cho các pan mất boot khác thì mình chưa chắc

- Đầu tiên ae repair boot, cách repair boot chắc ae cũng khá nắm rõ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- Sau khi repair xong flash win 8.0
File do mình tự up: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ok máy sẽ lên và mình đã test máy trong 3 ngày dùng mạng nhiêu và vọc vạch nhưng vẫn chưa thấy bị treo đơ hay hỏng lại. Trước đây sau khi repair boot chạy Win 8.1 sẽ bị lại ngay. AE gặp kèo test rồi cho kết quả. Mình chỉ mới ngâm cứu nên còn nhiều thiếu xót, ae bổ sung thêm ! Thân


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]