em có cây 5s để một lúc khi có cuộc gọi hay tin nhắn tới cảm ứng bị đơ. nhấn nguồn tắt màn mở lại xài bình thường đã thử thay bộ màn khác .
Anh nào làm rồi giúp em với cảm ơn mây anh trước .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]