như tiêu đề,em mới nhận con vivas lotus s2 của nhà mạng vinaphne bị treo logo, bác nào có file cho e xin với. e xin cảm ơn .

- - - Updated - - -

baqk nào có xin giúp e với ,khách đi qua các bak ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]