Hứng lên share tiếp cho ae[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Dành cho máy nào đã lên 4.4.2 hoặc khách yêu cầu chạy android mới nhất thì ae lấy về flash nhé
Ae nào vẫn đang 4.3 thì qua bên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] lấy file về flash cho nhanh

Đặc điểm bản rom

- Là bản sweet rom của n9005 trên xda đc nhiều ae khen
- Mình chỉnh lại 1 chút để chạy trên 3 bản note n900S, l, k
- Sau khi flash máy sẽ thành n9005 nhé
- Rom dạng Zip
- Yêu...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]