ành nào làm rồi giúp em với, E tháo cụm dây ra luôn mà vẫn bị ạl


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]