em nhận máy samsung 5830i màn hình mất hiển thị,em đã câu tắt 5 con fl cạnh conec và thay màn hình nhưng không được,vì em chỉ có màn hình 5830 vậy các anh cho em hỏi màn hình 5830 và 5830i dùng chung dc ko ạ
em cảm ơn nhiều,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]