cây iphone 5 bị đập vỡ màn hình e thay màn khác thì bị nhòe tối đã tét nhiều màn vẫn vậy ai có kinh nghiệm giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]