em có con 5s đã thay pin mà vẫn vậy.cứ 100%pin suốt.hết pin là sập nguồn luôn.ae xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]