mình đã jailbraek nhưng khi jiboot vào cydian máy báo ( Unable to load ) An SSL .........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]