anh em nào có pin out cho lg d682 cho em xin với ạ,máy treo logo chạy nữa chừng báo lỗi.giờ không lên nguồn nạp lại toàn lỗi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]