đo cục rung vẫn ok, thay thử cáp rồi ko được, xin a.e giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]