Em đã tet cảm ứng ok,nạp rom,vẫn treo cuộc gọi rồi một lúc nó khởi động lại.mong a/e giúp đỡ.em cam on.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]