như tiêu đề e có 1 con kẹp dòng kim treo ở 0,1A. đã đá upp rồi nhưng vẫn vậy. anh em nào làm qua rồi xin chỉ giáo với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]