e tìm mỏi mắt trên google mà k có, bác nào có bản rom stock (bản chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh thôi ấy ạ) thì cho e xin với. em xin cảm ơn trước ạ!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]