em nhận một con tab sm t311 mất chân sim .. em lấy ổ sim từ samsung nơte 2 nhưng chưa có sơ đồ cau..anh em có sơ đồ hay cách gì chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]