Mới nhận cây LG Gpro2 F350s vẽ hình nhiều nên bị khóa.
Trước khi hard reset máy thì sạc cho pin khoảng 50% nhé.
Bấm volum down + PW khi máy hiện logo thì nhà cả 2 nút ra.
Tiếp tục bấm giữ volum down + volum Up đên khi nào hiện Factory data reset. Đến đây thì tự biết phải làm gì tiếp theo nhé.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]