như tiêu đề dùng thỉnh thoảng dùng bị xập tự khởi động lại kiểm tra chân pin k mất bsi thay pin ko được main zin chưa làm gì ai gặp giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]