Nhờ ae giúp dùm lổi này,cả đêm làm hoài không được,rối quá,khách hối quá,do chạy pm mất boot.giờ đen thui,im re
[img]http://www.**************/images/2016/02/29/IMG_0018.jpg[/img]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]