Em nó bị lên logo rồi khởi động lại, đã chạy 2 file rồi mà vẫn không được ạ, Bác nào có file chuẩn cho em xin với ạ, hoặc có file Bin cũng được ạ. Cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]