[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] vs ạ. bị mã bảo vệ. thanks các bác. Tìm trên mạng các bác toàn cho file flash mà ko cho driver :(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]