như tiêu đề có con c2 00 kẹp nguồn lên ok nhưng bỏ pin thì o lên ,,im ru luôn,,,,ae nào gặp pan này rôi cưú với tks nhìu>>>>


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]