Chia Sẻ Cách Việt Hóa Alcatel..ect tránh gặp lỗi if, xả, Build
Như AE đã biết Alcatel những model không có Tiếng việt, để Việt Hóa được những máy đó, thật sự trong quá trình làm gặp rất nhiều khó khăn ở công đoạn " if, xả, build các file apk"
hôm nay mày mò ra được 1 cách và đã thành công( có thể còn cách khác hoặc mỗi con tùy biến nó khác, chuyện đó gặp sau tính sau, bây giờ biết gì chia sẻ trước vậy)
Các Tiền bối, cao thủ xin nhẹ tay cho em...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]