tình trạng máy bị khởi động lại liên tục. em đã reset phím cứng, nhấc thử công tắc nguồn nhưng máy vẫn bị khởi động lại
chân sạc đã thay và mất chân main đường usb. nhờ mọi người vẽ dùm em đường mạch chân usb để e câu chạy lại pm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]