Mình có con A840s bình thường không hiện sóng chỉ khi thực hiện cuộc gọi mới hiện vạch sóng giờ fix thế nào đây mn?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]