e nhận con 630 mất nguồn ấn phím nguồn kim treo 0,1 áp main còn zin ae giúp e với thank a
Chú ý : Bài viết sai box, đã move ![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]