Máy khác gọi sang 10 cuộc thì cũng phải 2 cuộc không gọi được.
trong khi đó sóng sánh ok, căng đét.
Có lúc thì lại bị liên tục hơn. 10 cuộc thì cũng mất 5 6 cuộc không gọi được rồi.
Máy bị báo thuê bao không liên lạc được chứ không phải báo bận.
Em đã restore rồi mà vẫn không hết.
Bác nào biết bệnh chỉ giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]