I. Giới thiệu:

- Như đã hứa với AE khi tool viết xong sẽ cho ra lò.

- Tool này mình viết ra chủ yếu vì lòng đam mê, gởi đến AE đam mê như mình

- Chú ý đây là tool test nên mọi rủi go, mình không chịu trách nhiệm nhé.

- AE nào thích thì pass sẽ vào inbox.

II. Chuẩn bị:

1. Hệ điều hành Linux:

- Bắt buộc Linux 64bit ( tool mới hoạt động hết chức năng )

- Máy ảo VMware chạy ubuntu 64bit trên Windows ( Cấu...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]