kèo ế ẩm kiếm bát cháo cho con cuối cùng cũng ok .mất sóng họặc có sóng không gọi được
kiếm mãi mới thấy anh pro câu ic ;cũng tập tành câu theo thế là lụm lúa
mượn tạm mấy tấm của bác bên ***** .hình dưới là của em đã ok chia sẻ anh em đừng gạch đá em nha

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
thành quả
chúc ACE đừng làm giống em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]