lâu lâu mới có chút thời gian . 630 repair boot OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]